Descriere

Maizo 105 OD este un erbicid postemergent destinat pentru combaterea buruienilor graminee anuale și perene, precum şi a buruienilor anuale și perene cu frunza lată, din cultura porumbului. Erbicidul posedă o acţiune multiplă, în principal folia- ră, dar şi la sol, radiculară si antigerminativă, ceea ce-l recomandă împotriva buruienilor greu de combătut.

DESTINAȚIA PREPARATULUI: Erbicid.

FORMA PREPARATIVĂ: OD (dispersie uleioasă).

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ: 75 g/l mesotrion + 30 g/l nicosulfuron.

METODA DE APLICARE: Pregătirea soluţiei de lucru: se umple rezervorul maşinii de stropit la o 1/3 cu apă, se porneşte agitatorul, se adaugă cantitatea de produs calculată şi se completează cu restul de apă. Soluția de lucru ar trebui să fie utilizată în ziua pregătirii. Nu păstraţi soluția de lucru mai mult de 24 de ore în rezervorul maşinii de stropit. Evitati amestecarea cu produse acide! Substanta activă nicosulfuron hidrolizează rapid In mediu acid, dar este stabilă în mediu alcalin. Folosiți apă de lucru cu pH neutru (-7). Aplicarea nu se recomandă la culturile aflate în stres: atac de dounători, temperaturi scăzute, exces de umiditate sau secetă. Evitati aplicarea produsului la temperaturi mai mici de 10°C sau mai mari de 25°C, sau în condiții de vânt. Evitati ca soluția să ajungă pe alte culturi învecinate.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE: Maizo 105 OD se aplică postemergent, avand un interval larg de aplicare începând cu 2 pînă la 8 frunze ale culturii de porumb. Se va urmări aplicarea erbicidului în stadille timpurii de dezvoltare ale buruienilor astfel buruieni dicotiledonate 2-4 frunze, graminee 2 frunze până Înainte de înfrățire, costrei din rizomi 10-20 cm. Doza recomandată în general in cazul imburulendirilor cu buruiene anuale este de 1,5 l/ha, o doză mai redusă poate fi utilizată când se aplică în stadi timpuri de dezvoltare a buruienilor. În cazul imburulenării predominante cu costrei din rizomi se va utiliza doza maximă. 

MODUL DE ACŢIUNE: Datorită amestecului de două substanţe active, nicosulfuron şi mesotrion din două clase de substante active diferite (sulfonilureice şi tricetone), erbicidul Maizo 105 OD, are o actiune multiplă, în principal foliară, asupra buruienilor răsărite şi o acţiune secundară la sol, find absorbit într-o mai mică măsură prin coleoptil și hipocotil de buruienile în curs de răsărire. Nicosulfuronul din amestec este un erbicid sistemic selectiv postemergent, care pătrunde in plantă în principal prin frunze, inhibând acetolactat-sintetaza. Mesotrionul are o acţiune sistemică dar şi o acţiune secundară la sol, pătrunde in plante prin frunze şi rădăcini, mişcându-se acropetal şi bazipetal. Acționează prin inhibarea biosintezei carotenoidelor, erbicidul controlează eficient buruienile dicotiledonatele anuale dar şi unele buruieni
graminee. Erbicidul face ca creșterea buruienilor sensibile să se oprească în decurs de una-două zile de la aplicare. 

COMPATIBILITATE: Nu amestecati Maizo 105 OD cu fertilizanti follari sau îngrăşăminte organice. Nu aplicati in amestec cu alte erbicide sulfonilureice sau in soluri tratate cu acest tip de produse. În anumite condiții, după tratamentul cu Maizo 105 OD, la un interval de 1-2 saptămâni de la aplicare, pot apărea simptome tranzitorii de ingalbenire şi/sau limitare a creşterii culturii, acestea sunt rapid depășite, nefiind observate efecte negative asupra productivitățil 

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI: Mezotrionul este usor toxic pentru albine şi păsări, Nu este periculos pentru oameni şi animale cu sânge cald. Se impune respectarea măsurilor de protecție fată de albine şi zoofagi, având în vedere toxicitatea substantei active fată de aceste organisme. Să fie atenționați crescătorii de albine in perioada efectuări tratamentelor. Nu aplicati pe plante în timpul infloritului. Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ de zbor al albinelor. Sfecla de zahăr, de masă şi furajeră, mazărea, leguminoasele şi legumele, sunt sensibile la acest produs, de aceea ar trebuie să fie cultivate pe acelaşi teren nu mai devreme de 18 luni după aplicare.

FITOTOXICITATE: La dozele recomandate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat. 

CATEGORIA DE PERICOL DE TOXICITATE ACUTA ORALA/DERMALA: Preparatul aparține clasei a IV-a de pericol pentru oameni şi clasei a Ill-a de pericol pentru albine.

LD₅₀ orala pentru şobolani - peste 2500 mg/kg masă corporală.
LD₅₀ dermală pentru şobolani - peste 2500 mg/kg masă corporală.

MASURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mâncatul şi băutul. Se vor spăla mâinile după manipulare şi se va îndepărta echipamentul de protecție contaminat înainte de a intra în zonele de luare a mesei. Echipamentul urmand a fi igienizat inainte de o nouă folosire. In timpul manipulării şi aplicării produsului este necesar un echipament de protectie special: mănuşi, îmbrăcăminte şi încălțăminte de protecție.

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE: Contact cu ochii: Clotiti cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuati clătirea. Dacă intarea persistä, adresati-vă la medic. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea şi încălțămintea contaminată şi spălați locul contaminat cu multă apă şi săpun. Îmbrăcămintea contaminată spălați-o înainte de reutilizare, Inhalare: Transportati victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă victima nu se simte bine, Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic. Ingestie: Clătiți gura. Nu induceți voma. Sunati la un Centrul de informare toxicologică sau un medic. Notă pentru medic: Nu exista antidot specific. Tratament simptomatic.

CONDIȚII DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI TRANSPORT A PRODUSULUI: Preparatul se va păstra la temperatura de la +5°C până la +25°C In depozite speciale, destinate pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar, numai în ambalaj original, etichetat, inchis ermetic, izolat de copil, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se lasa produsul la indemana copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DISTRUGERE A AMBALAJULUI GOLIT: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Nu refolosiți ambalajele goale in alte scopuri. Nu deversați apele tratate în râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. deoarece acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice. Produsul vărsat accidental se va colecta, cu absorbant inert (ex.nisip sau vermiculit), lar materialul se va depozita în recipiente Inchise în vederea eliminării deşeurilor. Spalati locul deversării cu detergent și apă din abundență după îndepărtarea completă a materialului. Colectați soluția de spălare şi materialul absorbat în containere speciale pentru distrugerea următoare în aceleași condiții ca şi ambalajele golite. În timpul decontaminării se va purta echipament de protecție.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: NR. 23-02-16-03-1231 din 16.02.2023

Termen de valabilitate 3 ani de la data producerii.

SKU : Q582

Producător : SC Diolsem SRL

Brand : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

Maizo 105 OD

1 l

375 mdl

În stoc
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

5 l
1490 mdl
4 ml
10 mdl

Reducere-15%

1 l
2845 mdl 2399 mdl
1 kg
1025 mdl

Reducere-13%

1 l
3240 mdl 2799 mdl
1 kg
1360 mdl
1 l
1700 mdl
Produs adăugat în coș