Descriere
Disponibilitate
Caracteristici

CIPRON 75 WG este fungicid sistemic, special conceput pentru combaterea timpurie a rapǎnului la măr şi păr, moniliozei şi băşicarea frun- zelor la piersic, de asemenea este efici- ent pentru combaterea putregaiului cenuşiu la vita de vie şi alte culturi.

DESTINAȚIA PREPARATULUI: Fungicid.

FORMA PREPARATIVĂ: WG (granule dispersabile în apă).

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Ciprodinil 750 g/kg.

METODĂ DE APLICARE: Pentru o mai bună siguranță, este recomandabil de a fi administrat preventiv. Tratamentele se efectuează profilactic sau când se manifestă primele simptome de infecție pe frunze, asigurând respectarea dozei, umectarea uniformă a frunzelor şi a strugurilor. La un nivel ridicat de infectie, intervalul dintre tratamente este redus cu 1-2 zile. Pregătirea soluției de lucru: se umple rezervorul maşinii de stropit 1/3 cu apă, se pornește agitorul, se adaugă cantitatea de produs calculată şi se completează cu restul de apă. Soluția de lucru ar trebui să fie utilizată la ziua pregătirii. Nu păstraţi soluția de lucru mai mult de 24 de ore în rezervor maşinii de stropit.

MODUL DE ACȚIUNE: Cipron 75 WG este un fungicid cu efect sistemic și translaminar, care pătrunde rapid în ţesuturile plantelor, are o bună translocație acropetală și laminară, fiind foarte eficient pentru combaterea timpurie a rapǎnului la măr şi păr, actionînd prin inhibarea biosintezei metioninei. Are acțiune sistemică (7-10 zile) şi terapeutică curativă (în primele 72 de ore, dacă tratamentul se efectuează la apariția primelor semne de infectie). Ciprodinilul perturbă ciclul de viață al fungilor, în special în timpul cresterii miceliului si a penetrării țesuturilor plantei. Protejează și favorizează dezvoltarea aparatului foliar sănătos şi intensifică procesul de fotosinteză. Ciprodinilul este activ chiar şi la temperaturi scăzute (+3°C). Nu este spălat de ploaie in decurs de 2 ore după tratament. Nu provoacă rezistență a agenţilor patogeni sau rezistență încrucisată cu preparatele din alte grupe de fungicide. Ultima pulverizare înainte de recoltare îmbunătățește semnificativ depozitarea fructelor. Este recomandat la următoarele culturi: măr, păr, prun, piersic, cais, viţă de vie.

COMPATIBILITATE: CIPRON 75 WG poate fi compatibil cu multe alte produse de uz fitosanitar sau fertilizanti. Pentru o folosire corectă, consultati tabelele de compatibilitate și efectuați un test de miscibilitate. Înainte de utilizare este necesar un test pe cultura respectivă.

INTERDICȚI SAU LIMITĂRI: Produsul este toxic pentru mediul acvatic, se vor respecta măsurile obligatorii pentru protecţia mediului. Nu se aplică pe terenuri agricole adiacente cursurilor de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Se impune respectarea măsurilor de protecție faţă de albine şi zoofagi, având în vedere toxicitatea substanței active faţă de aceste organisme. Să fie atentionati crescătorii de albine în perioada efectuării tratamentelor. Nu aplicați pe plante în timpul înfloritului. Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ de zbor al albinelor. 

FITOTOXICITATE: La dozele recomandate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat.

CATEGORIA DE PERICOL DE TOXICITATE ACUTĂ ORALĂ/DERMALĂ:
Clasa de periculozitate pentru om/albine: IV/IV

LD₅₀ orală pentru şobolani: >5000 mg/kg m.c. 
LD₅₀ dermală pentru şobolani: > 5000 mg/kg m.c.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mâncatul şi băutul. Se vor spăla mâinile după manipulare şi se va îndepărta echipamentul de protecție contaminat înainte de a intra în zonele de luare a mesei. Echipamentul urmând a fi igienizat înainte de o nouă folosire. În timpul manipulării şi aplicării produsului este necesar un echipament de protecție special: mănuşi, îmbrăcăminte şi încălțăminte de protecție.

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE: Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi clătirea. Dacă iritarea persistă, adresati-vă la medic. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea şi încălțămintea contaminată și spălați locul contaminat cu multă apă şi săpun. Îmbrăcămintea contaminată spălati-o înainte de reutilizare. Inhalare: Transportati victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respiratie. Dacă victima nu se simte bine, sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic. Ingestie: Clătiți gura. Nu induceți voma. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic. Notă pentru medic: Nu exista antidot specific. Tratament simptomatic.

PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE ŞI/SAU INFLAMABILE: Produsul nu este explozibil şi/sau inflamabil. La arderea produsului se pot elibera gaze nocive ca: oxizi de azot, oxizi de carbon și oxizi de sulf. În caz de incendiu se va folosi apă, nisip, spumă, pulbere uscată, CO₂. Se va purta în mod obligator echipament de protecţie şi mască pentru gaze.

CONDIŢII DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI TRANSPORT A PRODUSULUI: Preparatul se va păstra la temperatura de la +5°C până la +25°C in depozite speciale, destinate pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar, numai în ambalaj original, etichetat, închis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DISTRUGERE A AMBALAJULUI GOLIT: După golire ambalajele se dătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la solutia de stropit. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri. Nu deversați apele tratate în râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. deoarece acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice. Produsul vărsat accidental se va colecta, cu absorbant inert (ex. nisip sau vermiculit), iar materialul se va depozita în recipiente închise în vederea eliminării deşeurilor. Spălati locul deversării cu detergent și apă din abundență după îndepărtarea completă a materialului. Colectați soluția de spălare şi materialul absorbat în containere speciale pentru distrugerea următoare în aceleași condiții ca şi ambalajele golite. În timpul decontaminării se va purta echipament de protecție.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: NR. 23-02-16-02-1225 din 16.02.2023

Termen de valabilitate 3 ani de la data producerii.

Producător Diolsem (Moldova)
Modul de actiune Sistemică
Forma preparativă Granule
MAGAZIN ONLINE com. Grătiești, M14 km. 260,96 Nu e disponibil
+373 788 33 038 Luni - Vineri: 08:00 - 17:00
Sâmbătă 08:00 - 14:00
AGROMAGAZIN ( GRĂTIEȘTI ) com. Grătiești, M14 km. 260,96 Nu e disponibil
+373 788 30 287 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Bulgară 47 Nu e disponibil
+373 788 33 711 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Armenească 50 În stoc 1
+373 788 33 400 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63 Nu e disponibil
+373 788 33 588 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (BOTANICA) or. Chișinău, str. Calea Basarabiei 8/8 A Nu e disponibil
+373 788 33 007 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (BĂLȚI) or. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 2 Nu e disponibil
+373 788 33 636 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00

SKU : Q542

Producător : Diolsem

Brand : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

Cipron 75 WG

1 kg

1600 mdl

Nu e disponibil
Сumpăra Icon
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

25 kg
2050 mdl
3 kg
1400 mdl

Reducere-15%

Nou!

1 kg
230 mdl 195 mdl
1 kg
1170 mdl
30 g
22 mdl

Nou!

1 l
780 mdl

Nou!

1 l
975 mdl
10 buc x 2.5 ml
140 mdl
50 ml
165 mdl
500 g
999 mdl
Produs adăugat în coș