Descriere

Efalin 80 WP este un fungicid pe bază de fosetil aluminiu. Efalin 80 WP este un fungicid cu acțiune sistemică și translaminară în plante, cu acțiune preventivă şi curativă. Aceste caracteristici conferă produsului capacitatea de a combate ciupercile patogene, în special din grupa Phycomycete (care produc mane) la vita de vie, focul bacterian al rozaceelor şi rapǎnul măr.

SUBSTANȚA ACTIVA: Fosetil de aluminiu 800 g/kg. 

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE: Pulbere umectabilă în apă (WP) de culoarea albă, cu un miros acru.

MECANISMUL DE ACTIUNE: Fosetilul de alumuniu are actiune preventiva prin inhibarea germinatiei sporilor si de blocare a dezvoltarii miceliului in planta. Prezinta o proprietate unica de stimulare a sistemilor de autoaparare a plantelor si nu se dezvolta fenomene de rezistenta. Odata patruns in planta, el se remarca printr-o mobilitate foarte mare in toate tesuturile si printr-o distributie descendenta si ascendenta, fapt care permite protajarea pe o lunga perioada de timp a organelor vegetative si fructifere, inclusiv a crestilor noi. 

TEHNICA DE APLICARE: Nu depășiți dozele recomandate. Produsul se aplică cu echipament terestru, cu volumul necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției de lucru. Nu pulverizați în condiții de vînt. Momentul optim de aplicare a fungicidului Efalin 80 WP este: la măr - pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora), se aplică un tratament din fenofaza de buton roz - începutul înfloritului până la scuturarea petalelor, pentru a preveni infecţia care are loc prin stigmatul flori. Pentru combaterea infecției de rapăn, tratamentele se vor aplica preventiv sau la apariția primelor semne de infecţie; la vita de vie - primul tratament la începutul înfloririi și al doilea la sfârşitul înfloririi şi/sau în perioada de formare a bobitelor. Cantitatea de soluție variază între 1000-1500 litri la măr și 800-1000 litri la vita de vie. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale - 7 zile, mecanizate - 3 zile.

Pregatirea solutiei de lucru: Se umple rezervorul masinii de stropit cu 1/3 cu apa, se porneste agitatorul. Se adauga cantitatea de produs calculata si cantarita, se completeaza cu restul de apa, avand grija ca agitatorul sa functioneze in tot acest timp si in timpul tratamentului. Preparati numai cantitatea de solutie necesara pentru stropirea curenta. Curatarea echipamentului: Dupa tratament, instalatia de tratat se va spala cu jet de apa sub presiune, in zone special amenajate, prevazute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spalare. 

COMPATIBILITATEA: Produsul poate fi utilizat în amestec cu cea mai mare parte a insecticidelor şi fungicidelor de contact folosite la culturile respective. Incompatibil cu îngrăşămintele foliare care conţin azot şi produsele pe bază de cupru și dicofol. Efalin 80 WP nu trebuie amestecat sau aplicat cu formulări uleioase, formarea unui strat de ulei pe frunzi, împiedică pătrunderea acestuia în plantă. Pentru orice combinații se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI: Se va utiliza numai la culturile omologate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. 

FITOTOXICITATE: La concentratiile recomandate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat.

TOXICITATE: Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini-IV/IV. Fraze de risc: Nociv prin inhalare. Fatal dacă este înghițit. Provoacă leziuni oculare. Nociv pentru organismele acvatice. Fraze de siguranță: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați să înspirați spray-ul. A se păstra departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale. A se evita dispersarea în mediu. Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare şi respectați cu strictețe întrebuinţările, dozele, condițiile de folosire şi precauțiile de utilizare.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului purtați mănuşi de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față. În zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mâncatul şi băutul. După terminarea lucrului se Va spăla bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun. Scoateți îmbrăcămintea contaminata si spalati inainte de reutilizare. A nu se lasa produsul la indemana persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alapteaza si altor persoane neautorizate, precum nici in zonele de acces al animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semintele sau ambalajele acestora. 

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE:

· În caz de contact cu ochii - se va spăla cu multă apă curată timp de 15 minute, inclusiv sub pleoape. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu ușurință, și continuați clătirea. Consultați un oftalmolog.
· Contactul cu pielea - se va spăla zona contaminată cu multă apă timp de câteva minute și săpun. Se vor îndepărta hainele contami- nate. În caz de iritație cereţi sfatul medicului.
· Înghițire - provocați imediat voma, prin administrarea victimei a 2  pahare apă. Contactați imediat un medic. Nu se va induce niciodată voma şi nici nu se va administra nimic pe cale bucală, dacă persoana accidentată este inconştientă.
· Inhalare - se va scoate victima la aer curat. Se va apela la asistență medicală.

Nota pentru medic: nu există disponibil un antidot specific; se va efectua un tratament simptomatic.

MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI: Nu se aplică pe terenuri agricole adiacente cursurilor de apă; pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanţă de 15 m față de suprafețele acvatice. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să nu ajungă în apele de suprafață, nu descărcați produsul pe sol sau în subsol.

MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE: A se evita răspândirea prafului în aer. Se colectează deversare: se umezeşte praful cu apă şi se colectează într-un recipient adecvat pentru eliminare/neutralizare conform dispozițiilor legale în vigoare; după îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. Niciodată produsul deversat nu se va colecta înapoi în container pentru reutilizare. În timpul decontaminării se va purta echipament de protecție.

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE A PREPARATULUI: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, la care au acces numai persoanele autorizate, fara actiunea directa a razelor solare si a caldurii, separat de alimente sau furaje. In timpul transportarii produsul va fi protejat da caldura. Pe timpul manipularii, transportarii si depozitarii se vor toate masurile de protectie a muncii, PSI, etc. 

PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE ŞI/ SAU INFLAMABILE: Produsul nu este inflamabil. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecția împotriva incendiilor. În caz de incendiu se va folosi ca agent de stingere spumă, CO₂ sau ceața de apă. Se va purta echipament de protecție complet şi aparat de respirație autonom.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI: Ambalajele de hîrtie, pachetele din folie de aluminiu, vor trebui curățate şi compactate. Distrugerea ambalajului golit de conținut se efectuiază în locuri special destinate în aceste scopuri. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri!

ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI: PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ. Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat numai în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Transportatorul va raporta orice eveniment care poate influenţa calitatea produsului.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: nr. 17-12-22-02-0224 din 22.12.2017.

TERMENUL DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii, in ambalaj original. 

SKU : FM20

Producător : Ningbo Sunjoy Agroscience Co. LTD.

Țara producătorului : China

Efalin 80 WP

30 g

16 mdl

În stoc
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

25 kg
2200 mdl
1 kg
1170 mdl
25 buc x 3 ml
350 mdl
1 kg
1775 mdl
10 buc x 2.5 ml
140 mdl
50 ml
165 mdl
0.5 kg
1250 mdl
1 l
1320 mdl

Reducere-15%

1 l
1000 mdl 849 mdl
Produs adăugat în coș