Descriere
Disponibilitate

NEOPRID este un insecticid sub formă de concentrat suspensie cu acțiune sistemică, destinată controlului dăunătorului cu aparat bucal de inţepat şi daunătorilor defoliatori din culturile de măr şi tomate. Neoprid are acţiune de contact translaminară și sistemică.

DESTINAȚIA PREPARATULUI: Insecticid

FORMA PREPARATIVĂ: Concentrat suspensie SC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Acetamiprid, 200 g/l.

TEHNICA DE APLICARE: Pregătirea soluţiei de lucru. Se umple rezervorul maşinii de stropit cu 1/3 cu apă, se porneşte agitorul. Se adaugă cantitatea de produs calculată şi cantărită, se completează cu restul de apă. Soluția de lucru ar trebui să fie utilizată la ziua de pregătire. Nu păstraţi soluția de lucru mai mult de 48 de ore in rezervor maşinii de stropit.

COMPATIBILITATE: Produsul este compatibil în amestecurile cu majoritatea fungicidelor şi insecticidelor aplicate. Cu toate acestea, la prepararea amestecurilor în rezervoare, se recomandă verificarea compatibilității preparatelor amestecate in fiecare caz specific.

FITOTOXICITATE: La dozele recomandate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat. Pentru marirea spectrului de combatere şi evitarea creani formelor rezistente se poate aplica Neoprid in amestec cu insecticide din alte grupe chimice.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. In zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mancatul si bautul. Se vor spala mainile dupa manipulare si se va indeparta echipamentul de protectie contaminat inainte de intra in zonele de luare a mesei. Echipamentul urmand a fi igienizat înainte de o noua folosire. Nu este necesar un echipament de protecție special în timpul lucrări. Selectați materialele de protecție a pielii și corpului în funcție de cerințele activității fizice desfăşurate 

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE:

Contact cu ochill: Clătiţi cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuati clătirea. Dacă intarea ochilor persistă consultaţi medicul

Contactul cu plelea: Scoateti Imbrăcămintea şi încălțămintea contaminate şi spălați cu multă apă şi săpun. În caz de iritare a pieli consultaţi medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată şi spălați-o înainte de reutilizare.

Inhalare: Transportați victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus Intr-o pozitie confortabilă pentru respirație. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

Ingestle: Clătiți gura. Nu induceți voma. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

Cele mai importante simptome și efecte, acute şi întârziate - Nu există date disponibile. 

Indicații privind asistența medicală de urgență și necesitatea tratamentelor speciale - Nu exista antidot specific. Tratament de susţinere. Tratament decis de medic în funcție de simptomele pacientului.

Garanţii: Producătorul garantează calitatea produsului timp de 36 luni de la data producerii, cu condiția respectări condiților de ambalare, transport şi depozitare.

CONDIŢII DE DEPOZITARE ŞI TRANSPORTARE A PREPARATULU: Preparatul se va păstra la temperatura de +5°С до +25°С In depozite speciale, destinate pentru păstrare, numai în ambalaj orogonal, etichitate, inchis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semintele sau ambalajele acestora. A nu se lasa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. 

MĂSURI ÎN CAZ DE DEVERSARI ACCIDENTALE: Nu deversați ape tratate în râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. fără aprobarea autorităților deoarece acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice Produsul vărsat accidental se colectează îndepărtaţi cu absorbant inert (ex. nisip sau vermiculit) şi depozitați materialul în recipiente Inchise depozitate în vederea eliminării deşeurilor. Spălați locul deversării cu detergent și apă din abundenţă după îndepărtarea completă a materialului. Colectați soluția de spălare şi materialul absorbat in containere speciale pentru distruzerea urmatoare în aceleasi conditii ca si ambalajele goale. În timpul decontaminarii se va purta echipament de protectie. 

METODE DE DEZACTIVARE ȘI DE DESTRUGIRE À AMBALAJULUI: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Nu refolosiți ambalajele goale In alte scopurl.

PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIVE SAU INFLAMABILA: Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecția împotriva incendiilor. Produsul nu este inflamabil. 

MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI: Produsul nu se aplica pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apa. Se previne prin orice masuri ca produsul sa ajunga în apele de suprafata, canalizari sau ape subterane. Produsul este MODERAT PERICULOS PENTRU ALBINE! Pentru a proteja albinile și alte insecte polenizatoare respectați următoarele măsuri de protecție: Nu aplicați pe plante in timpul înfloritului. Nu utilizați produsul in timpul sezonului activ al albinelor. 

PERICOL DE EXPLOZIE SAU INCENDIU: Produsul nu comportă pericol de explozie şi de inflamare.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI: Pentru atingerea unei eficacitati maxime a tratamentului, se recomanda utilizarea unor cantitati corespunzatoare de solutie la unitatea de suprafata precum si o buna reglare a aparatelor de stropit. Nu pulverizați in conditii de vânt.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: NR. 22-03-03-01-1044

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii.

MAGAZIN ONLINE com. Grătiești, M14 km. 260,96 În stoc 565
+373 788 33 038 Luni - Vineri: 08:00 - 17:00
Sâmbătă 08:00 - 14:00
AGROMAGAZIN ( GRĂTIEȘTI ) com. Grătiești, M14 km. 260,96 În stoc 15
+373 788 33 018 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Bulgară 47 Nu e disponibil
+373 788 33 711 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Armenească 50 Nu e disponibil
+373 788 33 400 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63 Nu e disponibil
+373 788 33 588 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (BOTANICA) or. Chișinău, str. Calea Basarabiei 8/8 A În stoc 8
+373 788 33 007 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (BĂLȚI) or. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 2 În stoc 1
+373 788 33 636 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00

SKU : Q043

Producător : Diolsem

Brand : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

Neoprid

250 ml

190 mdl

În stoc (596)
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

Produs adăugat în coș