Image

Hit vânzări

Descriere

EPIN conține substanţa 24-epibrassinolid, care este un hormon vegetal naturall ce menține în normă sistemul imunitar al plantelor, activează propriile funcții de protecţie alle plantei, mai ales în condiții de stres: temperaturi scăzute, îngheţuri, inundații, secetă, boli, pesticide, sallinitate a solului etc. Brassinolidele se conțin în fiecare celulă a plantei, dar nivelul lor natural, în agricultura intensivă, adesea nu este suficient de ridicat pentru a menține imunitatea și dezvoltarea normală a plantei pe tot parcursul perioadei de vegetatie. Epinul, în agricultură, este utillizat pe scară largă atît foliar cât și la tratarea semințelor, pentru a obține o creștere optimǎ a culturilor şi a roadei.

SUBSATANŢA ACTIVĂ: 0,25 g/l 24-epibrassinolidă

DESTINAȚIA PREPARATULUI: Stimulator de creştere

FORMA PREPARATIVĂ: Soluție lichidă

FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE:

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor; 
P103 Citiți atent eticheta înainte de utilizare; 
H226 Lichid şi vapori inflamabili; 
H301 Toxic în caz de înghitire; 
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung;
EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 24-Epibrassinollida, acționează indirect prin sistemul hormonal, afectează activitatea şi biosinteza enzimelor ciclului oxidativ, enzimelor hidrolitice (proteaze), are un efect versatil asupra plantei: îmbunătățește germinarea semințelor şi creșterea plantelor, crește rezistenta la factorii biotici si abiotici, crește randamentul și îmbunatăţeşte calitatea acesteia. 24-Epibrassinolida reglează pătrunderea ionilor în celula vegetală, ceea ce afectează reducerea acumulării de metale grele şi radionuclizi la cultivarea culturilor în zonele contaminate. Acțiunea preparatului este de 10-12 zile.

METODA DE APLICARE: Pregătirea soluţiei de lucru: se umple rezervorul maşinii de stropit 1/3 cu apă, se pornește agitorul, se adaugă cantitatea calculată de produs și se completează cu restul de apă. Soluția de lucru ar trebui să fie utilizată în ziua de pregătirii. Nu păstraţi soluția de lucru mai mult de 24 de ore în rezervorul mașinii de stropit.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DISTRUGERE A AMBALAJULUI GOLIT: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apă rezultată se adaugă la soluţia de stropit. Nu refolosiţi ambalajele goale in alte scopuri. Nu deversați apele tratate in râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. deoarece acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice. Produsul vărsat accidental se colectează, îndepărtaţi cu absorbant inert (ex. nisip sau vermiculit) şi depozitați materialul în recipiente închise depozitate în vederea eliminării deşeurilor. Spălați locul deversării cu detergent şi apă din abundenţă după îndepărtarea completă a materialului. Colectaţi soluţia de spălare şi materialul absorbat în containere speciale pentru distrugerea următoare în aceleaşi condiții ca şi ambalajele golite. În timpul decontaminării se va purta echipament de protectie.

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE: Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea şi încălțămintea contaminată şi spălați-o cu multă apă şi săpun. Scoateți îmbrăcămintea contaminată şi spălați-o înainte de reutilizare. Inhalare: Transportati victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. Ingestie: Clătiţi gura. Nu induceţi voma. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. Notă pentru medic: Nu exista antidot specific. Tratament simptomatic.

CONDIȚI DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI TRANSPORT A PRODUSULUI: Preparatul se va păstra la temperatura de la +5°C până la +25°C, în depozite speciale, destinate pentru păstrarea pesticidelor, numai în ambalaj original, etichitat, închis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apă, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. A nu se läsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DISTRUGERE A AMBALAJULUI GOLIT: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apă rezultată se adaugă la soluţia de stropit. Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri. Nu deversați apele tratate in râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. deoarece acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice. Produsul vărsat accidental se colectează, îndepărtaţi cu absorbant inert (ex. nisip sau vermiculit) şi depozitați materialul în recipiente închise depozitate în vederea eliminării deşeurilor. Spălați locul deversării cu detergent şi apă din abundență după îndepărtarea completă a materialului. Colectați soluția de spălare şi materialul absorbat în containere speciale pentru distrugerea următoare în aceleași condiții ca şi ambalajele golite. În timpul decontaminării se va purta echipament de protecție.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 21-12-22-06-1033 din 22-12-2021

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii. 

SKU : Q032

Producător : Diolsem

Brand : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

Epin

100 ml

320 mdl

În stoc (338)
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

Produs adăugat în coș