Image
Image

Reducere-12%

Nou!

Descriere

Produsul Epin conține substanța 24-epibrassinolid, care este un hormon vegetal natural ce menține în normă sistemul imunitar al plantelor, activează propriile funcții de protecție ale plantei, mai ales în condiții de stres: temperaturi scăzute, înghețuri, inundații, secetă, boli, pesticide, salinitate a solului etc. Brassinolidele se conțin în fiecare celulă a plantei, dar nivelul lor natural, în agricultura intensivă, adesea nu este suficient de ridicat pentru a menține imunitatea și dezvoltarea normală a plantei pe tot parcursul perioadei de vegetație. Epinul, în agricultură, este utilizat pe scară largă atît foliar cît și la tratarea semințelor, pentru a obține o creștere optimă a culturilor și a roadei.

Avantaje:

· Întărește sistemul imunitar al plantei protejându-le de temperaturi scăzute (înghețuri slabe), umiditate ridicată a solului și aerului, salinitate, de deteriorarea cauzată de pesticide și alte condiții stresante.

· Posedă o  acțiune sistemică, timp de 1-2 ore pătrunde complet în plantă.

· Crește rezistența plantelor la fitopatogeni și infecții virale, ceea ce face posibilă utilizarea acestora ca mijloc de reducere a încărcăturii de pesticide, sau împreună cu biopesticide ca alternativă sigură la pesticidele chimice.

· Accelerează germinarea semințelor (tuberculilor), crește energia de germinare; activează reproducerea microclonală a țesuturilor cartofului.

· Îmbunătățește aportul de nutrienți din sol, activează procesul de fotosinteză, crește masa frunzelor. Promovează creșterea plantelor și randamentul culturilor

· Reduce aportul de metale grele și radionuclizi, crescând activitatea enzimelor intracelulare responsabile de detoxifierea lor.

· Crește eficacitatea pesticidelor asupra organismelor dăunătoare datorită pătrunderii lor mai active în plantă, în unele cazuri reducerea normelor de erbicid.

· Accelerează trecerea fazelor de dezvoltare a plantelor și contribuie la o recoltare mai timpurie. Accelerează maturarea și creșterea productivității.

· Are proprietăți antistres, ajută la reducerea riscului de deteriorare a plantelor de către diverși factori adversi de mediu.

· Stimularea înrădăcinării răsadurilor și revigorarea plantelor slăbite în urma transplantării.

· Stimulează formarea fructelor și rădăcinilor, întinerirea vechilor plante, datorită stimulării formării lăstarilor.

· Îmbunătățește aroma fructelor, colorarea, forma și uniformitatea coacerii.

Mecanismul de acțiune:

24-Epibrassinolida, acționează indirect prin sistemul hormonal, afectează activitatea și biosinteza enzimelor ciclului oxidativ, enzimelor hidrolitice (proteaze), are un efect versatil asupra plantei: îmbunătățește germinarea semințelor și creșterea plantelor, crește rezistența la factorii biotici si abiotici, crește randamentul si îmbunatățește calitatea acesteia. 24- Epibrassinolida reglează pătrunderea ionilor în celula vegetală, ceea ce afectează reducerea acumulării de metale grele și radionuclizi la cultivarea culturilor în zonele contaminate. Acțiunea preparatului este de 10-12 zile.

Metoda de aplicare:

Pregătirea soluției de lucru: se umple rezervorul maşinii de stropit 1/3 cu apă, se porneşte agitorul, se adaugă cantitatea calculată de produs şi se completează cu restul de apă. Soluția de lucru ar trebui să fie utilizată în ziua de pregătirii. Nu păstrați soluția de lucru mai mult de 24 de ore în rezervorul maşinii de stropit.

Compatibilitate:

Produsul Epin este compatibil cu multe alte produse de uz fitosanitar și/sau fertilizanți. Evitați amestecarea cu produse alcaline! Substanța activă hidrolizează rapid în mediu alcalin. Folosiți apă de lucru cu un pH puțin acid sau neutru. Dacă valoarea pH-ului este mai mare de 7, acidifiați apa la un pH = (6,2-6,8) folosind acid citric sau acid acetic (oțet de masă). Este inadmisibil să combinați preparatul Epin cu acid boric! Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate și efectuați un test de miscibilitate. Înainte de utilizare este necesar un test pe cultura respectivă.

Interdicții sau limitări:

Nu este periculos pentru oameni și animale cu sânge cald. Preparatul pe bază de 24-epibrassinolidă aparține clasei a 4-a de pericol pentru oameni și clasei a 2-a de pericol pentru albine. Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine și zoofagi, având în vedere toxicitatea substanței active față de aceste organisme. Să fie atenționați crescătorii de albine în perioada efectuării tratamentelor. Nu aplicaţi pe plante în timpul înfloririi. Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ de zbor al albinelor.

Fitotoxicitate:

La dozele recomandate, produsul Epin nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat. 

Categoria de pericol de toxicitate acută orală/dermală:

Produsul se încadrează în clasa de pericol: IV

24-Epibrassinolida, ca și toți brasinosteroizii, se caracterizează printr-o toxicitate scăzută și un anumit efect protector asupra peștilor și albinelor. Au fost observate proprietăți antivirale, antiproliferative și potențial anticancerigen al acestui grup de compuși. 24-Epibrassinolida are toxicitate scăzută pentru oameni și animale cu sânge cald, este sigură pentru pești, albine și alte insecte, nu este fitotoxică, nu se acumulează în sol și nu poluează apele subterane și de suprafață.

Testele de toxicitate efectuate cu produsul Epin au prezentat:

· LD50 orală =13800 mg/kg (șobolani);

· LD50 orală =23000 mg/kg (șoareci);

· LD50 dermală =3500 mg/kg (șobolani);

· LC50 inhalare = în cantitatea de 589 mg/m3 produsul nu a provocat moartea animalelor.

Măsuri de securitate la aplicarea produsului:

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mâncatul și băutul. După manipulare se vor spăla mâinile și se va îndepărta echipamentul de protecție contaminat înainte de a intra în zonele de luare a mesei. Echipamentul trebuie igienizat înainte de o nouă folosire. În timpul manipulării și aplicării produsului este necesar un echipament de protecție special: mănuși și costum de protecție, cizme.

Metodele de acordare a primului ajutor medical în caz de intoxicare:

Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuați clătirea. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea și încălțămintea contaminată și spălați-o cu multă apă și săpun.  Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Inhalare: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un Centrul de  informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă  simţiţi bine. Ingestie: Clătiți gura. Nu induceţi voma. Sunaţi la un Centrul de  informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. Notă pentru medic: Nu exista antidot specific. Tratament simptomatic.

Particularitățile explozibile și/sau inflamabile:

Produsul prezintă o inflamabilitate scăzută.

Condiții de depozitare, manipulare și transport a produsului:

Preparatul se va păstra la temperatura de la +50C până la +250C, în depozite speciale, destinate pentru păstrarea pesticidelor, numai în ambalaj original, etichitat, închis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor.

Metodele de dezactivare și distrugere a ambalajului golit:

După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit.  Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri. Nu deversați apele tratate în râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. deoarece acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice Produsul vărsat accidental se colectează, îndepărtați cu absorbant inert (ex. nisip sau vermiculit) și depozitați materialul în recipiente închise depozitate în vederea eliminării deșeurilor. Spălați locul deversării cu detergent și apă din abundență după îndepărtarea completă a materialului. Colectaţi soluţia de spălare şi materialul absorbat în containere speciale pentru distrugerea următoare în aceleasi condiții ca și ambalajele golite. În timpul  decontaminării se va purta echipament de protectie.

Numărul lotului:                                                                         
Termenul de valabilitate: 3 ani

 

SKU : Q032

Producător : SC Diolsem SRL

Brand : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

Epin

100 ml

320 lei

280 lei

În stoc
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

Nou!

1 ml
15 lei

Nou!

500 ml
40 lei

Nou!

100 ml
50 lei
Produs adăugat în coș