Image

Hit vânzări

Descriere

FERTILUX PROFESSIONAL POLEN este un îngraşămînt cu un conţinut deosebit de microelemente, care induce partenorcapie la unele plante. Stimulează legarea florilor, contribuie la dezvoltarea corectă a inflorescenţelor, mărind cantitatea şi calitatea recoltei.

BENEFICII: 

· Stimulează legarea florilor;
· Se foloseşte la următoarele culturi: căpşuni, roşii,
afine, ardei, vinete, cireșe, coacăze, prun, măr,
· Poate fi folosit pe struguri; De asemenea, manifestă un efect de înrădăcinare a diferitor butaşi;
· Aplicați în condiții de stres (la temperaturi sub 15°C și peste 30°C);
· Pulverizarea florilor cu soluție de POLEN asigură o coacere mai rapidă a tomatelor mărindu-le recolta cu 18-21%;
· Aplicat pe plantele decorative și cu flori le stimulează creşterea şi îmbunătăţeşte culoarea.

COMPOZIŢIE: Bor sub formă de boretanolamină - 2,0 %; Molibden - 0,1%

FRAZE DE PERICOL ŞI PRECAUȚIE:

P102: A nu se lasa la îndemâna copiilor. 
P103: Citiți atent eticheta înainte de utilizare.
P124: Spălați-vă bine mâinile şi fața după utilizare.
P280: Puraţi mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecţie / echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. H301: Toxic în caz de înghitire. 
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor, 
H411: Toxic pentru mediul acvatic cuefecte pe termen lung.
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.

METODA DE APLICARE: Pregătim o soluție de lucru de 0,1-0,2 % (1-2 ml la 1 litru de apă) şi pulverizăm pe fiecare inflorescență. De dorit de efectuat pulverizarea în condiții de lumină slabă. Nu depăşiţi concentrația recomandată. Soluția de lucru ar trebui să fie utilizată în ziua pregătirii. Nu păstraţi soluţia de lucru mai mult de 24 ore în rezervorul mașinii de stropit.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mâncatul şi băutul. Se vor spăla mâinile după manipulare și se va îndepărta echipamentul de protecție contaminat înainte de a intra în zonele de luare a mesei. Echipamentul urmând a fi igienizat înainte de o nouă folosire. În timpul manipulării şi aplicării produsului este necesar un echipament de protecţie special: mănuşi, îmbrăcăminte şi încălțăminte de protecție.

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE: Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Dacă iritarea persistä, adresati-vă la medic. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea și încălțămintea contaminată și spălați locul contaminat cu multă apă și săpun. Îmbrăcămintea contaminată spălați-o înainte de reutilizare. Inhalare: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă victima nu se simte bine, sunati la un Centrul de informare toxicologică sau un medic. Ingestie: Clătiți gura. Nu induceți voma. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic. Notă pentru medic: Nu exista antidot specific. Tratament simptomatic.

PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE ȘI / SAU INFLAMABILE: Produsul nu prezintă pericol de explozie şi de inflamare. La arderea produsului se pot elibera gaze nocive ca, oxizi de azot, oxizi de carbon şi oxizi de sulf. În caz de incendiu se vor folosi următoarele mijloace de stingere: apă, nisip, spumă, pulbere uscată, CO₂. Nu se va utiliza apa sub formă de jet. Se va purta în mod obligator echipament de protecție și mască pentru gaze.

CONDIŢII DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI TRANSPORT A PRODUSULUI: Produsul se va păstra la temperatura de la +5°C până la +25°C în depozite speciale, destinate pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar, numai în ambalaj original, etichetat, închis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DISTRUGERE A AMBALAJULUI GOLIT: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri. Nu deversați apele tratate în râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. deoarece acest produs este toxic pentru organismele acvatice. Produsul vărsat accidental se va colecta, cu absorbant inert (ex. nisip sau vermiculit), iar materialul se va depozita în recipiente închise în vederea eliminării deşeurilor. Spălați locul deversării cu detergent și apă din abundență după îndepărtarea completă a materialului. Colectați soluția de spălare și materialul absorbat in containere speciale pentru distrugerea următoare în aceleași condiții ca și ambalajele golite. În timpul decontaminării se va purta echipament de protecție.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 20-01-23-F-0175 DIN 23.01.2020 

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii.

SKU : Q119

Producător : Diolsem

Brand : Fertilux Professional

Țara producătorului : Moldova

Fertilux Professional Polen

100 ml

40 mdl

În stoc (1046)
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

Hit vânzări

100 ml
320 mdl

Hit vânzări

1 ml
15 mdl
Produs adăugat în coș