Image

Hit vânzări

Descriere

Cuprex 350 SC fungicid de contact, utilizat pentru prevenirea şi tratamentul plantelor împotriva bolilor fungice şi bacteriene: Phytophthora, putrezirea rådăcinilor, fäinare, picior negru, rugină și altele. Fungicid Cuprex 350 SC este proiectat pentru protectia tomatelor şi castraveţilor în seră.

DESTINAȚIA PREPARATULUI: Fungicid

FORMA PREPARATIVĂ: Suspensie concentrat 

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Oxiclorură de cupru 350 g/l.

FRAZE DE PERICOL: 

Н302: Nociv in caz de inghitire 
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H410: Foarte toxic pentru mediul 
acvatic cu efecte pe termen lung

TOXICITATE: Clasa III

TEHNICA DE APLICARE: Pregătirea solutiei de lucru. Se umple rezervorul maşinii de stropit 1/2 cu apӑ, se adaugă preparatul Cuprex 350 SC, se amestecă bine. Concentratia recomandată 0.3% (300ml la 100l/apä). Umpleti rezervorul cu apӑ până la volumul necesar, in timpul functionării pulverizatorului, continuati să amestecati solutia de lucru in timp de 10-15 secunde. Folositi solutia de lucru in ziua preparării.

COMPATIBILITATE: Este compatibil cu majoritatea pesticidelor.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI: Pentru atingerea unei eficacitati maxime a tratamentului, se recomanda utilizarea unor cantitati corespunzatoare de solutie la unitatea de suprafata precum si o buna reglare a aparatelor de stropit. Nu pulverizați in conditii de vint. 

FITOTOXICITATE: La dozele recomandate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat. 

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii. In zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mancatul si bautul. Se vor spala mainile dupa manipulare si se va indeparta echipamentul de protectie contaminat inainte de intra in zonele de luare a mesei. Echipamentul urmand a fi igienizat inainte de o noua folosire. 

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE: Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurintă. Continuati clätirea. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea şi încălțămintea contaminate şi spălați cu multă apă şi săpun. În caz de iritare a pielii consultaţi medicul. Inhalare: Transportati victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. Ingestie: Clätiti gura. Dati victimei se bea 200-300 ml de apã. Nu induceti voma. Sunati la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vã simtiti bine.

PERICOL DE EXPLOZIE SAU INCENDIU: Produsul nu prezintă pericol de explozie și de inflamare; în caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere apă, spumă, substante chimice uscate.

CONDIŢI DE DEPOZITARE ŞI TRANSPORTARE A PREPARATULUI: Preparatul se va păstra la temperatura de +5°C - +25 °C in depozite speciale, destinate pentru påstrare, numai in ambalaj original, etichitat, inchis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. 

MĂSURI ÎN CAZ DE DEVERSARI ACCIDENTALE: Nu deversați ape tratate în râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. 

METODE DE DEZACTIVARE ȘI DE DESTRUGERE A AMBALAJULUI: Ambalajele de masă plastică, saci sau cutii vor trebui clătite cu apă şi folosită ca soloție de lucru. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA NR.: 20-08-18-02-0738

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii.

SKU : Q023

Producător : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

Cuprex 350 SC

1 l

260 mdl

În stoc (88)
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

25 kg
2050 mdl
1 kg
1170 mdl
30 g
16 mdl
1 kg
1600 mdl
10 buc x 2.5 ml
140 mdl
50 ml
165 mdl
500 g
1250 mdl
1 l
1320 mdl
1 l
835 mdl
1 l
710 mdl
5 l
4470 mdl
Produs adăugat în coș