Descriere

EUROSULF 800 SC este un fungicid de contact pe bază de sulf, cu acțiune multiplă în combaterea făinării. Fungicidul acţionează asupra făinării prin două moduri: 1 - prezintă acțiune de contact, ce se bazează pe contactul fizic dintre particulele de sulf şi ciupercă, între- rupând formarea noilor celule; 2 - acțiune prin vapori, efectul bazânduse pe proprietatea sulfului de a trece din stare solidă în stare gazoasă.

DESTINAȚIA PREPARATULUI: Fungicid

FORMA PREPARATIVĂ: Concentrat suspensie SC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Sulf, 800 g/l 

FRAZE DE PERICOL:

H302: Nociv în caz de înghițire;
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor;
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic;
Cu efecte pe termen lung.

TOXICITATE: Clasa III

TEHNICA DE APLICARE: Pregătirea soluției de lucru. Se umple rezervorul maşinii de stropit 1/2 cu apă, se adaugă preparatul Eurosulf 800 SC, se amestecă bine. Umpleți rezervorul cu apă până la volumul necesar, în timpul funcționării pulverizatorului, continuați să amestecați soluția de lucru în timp de 10-15 secunde. Folosiți soluția de lucru în ziua preparării. 

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii. În zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mâncatul şi băutul. Se vor spăla mâinile după manipulare şi se va îndepărta echipamentul de protecție contami- nat înainte de a intra în zonele de luare a mesei. Echipamentul urmând a fi igienizat înainte de o nouă folosire. La manipularea produsului nediluat şi la pregătirea soluţiei de pulverizare purtaţi mănuşi rezistente chimice şi ochelari de protecţie.

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICAŢIE: Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuați clătirea. Dacă iritarea ochilor persistă consultați medicul. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea şi încălțămintea contaminată și spălați-o cu multă apă şi săpun. În caz de iritare a pielii consultaţi medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată şi spălați-o înainte de reutilizare. Inhalare: Transportați victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. Ingestie: Clătiți gura. Dați victimei se bea 200-300 ml de apă. Nu induceți voma. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. Indicații privind asistenta medicală de urgență și necesitatea tratamentelor speciale - Nu exista antidot specific. Tratament simptomatic. 

PERICOL DE EXPLOZIE SAU INCENDIU: Produsul nu prezintă pericol de explozie și de inflamare. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere apă, spumă, substante chimice uscate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI DE TRANSPORTARE A PREPARATULUI: Preparatul se va păstra la o temperatură cuprinsă între +5°C şi +25°C în depozite speciale, destinate pentru păstrare, numai în ambalaj original, etichitat, închis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor.

MĂSURI ÎN CAZ DE DEVERSARI ACCIDENTALE: Nu deversați apele reziduale în râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc.

METODE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI: Ambalajele din masă plastică vor trebui clătite cu apă şi folosită ca soluție de lucru. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA NR.: 20-12-17-02-0857

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii.

SKU : Q034

Producător : Diolsem

Brand : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

EuroSulf 800 SC

1 l

65 mdl

În stoc (363)
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

25 kg
2050 mdl
1 kg
1170 mdl
30 g
16 mdl
1 kg
1600 mdl
10 buc x 2.5 ml
140 mdl
50 ml
165 mdl
500 g
1250 mdl
1 l
1320 mdl
1 l
835 mdl
1 l
710 mdl
5 l
4470 mdl
Produs adăugat în coș