Descriere
Disponibilitate

Abaco 18 EC insectoacaricid nesistemic de origine biologică, cu acțiune de contact și intestinală. Se folosește pentru a proteja culturile de grădină și plantele de interior de căpușe, insecte miniere, trips și alţi dăunători.

DESTINAŢIA PREPARATULUI: Insecticid

FORMA PREPARATIVĂ: Concentrat Emulsionabil (EC); proprietăți fizice lichid galben deschis la cafeniu cu miros specific.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: Abamectin 18 g/l

TEHNICA DE APLICARE: Pregătirea soluției de lucru. Se umple rezervorul maşinii de stropit cu 1/3 cu apă, se porneşte agitorul. Se adaugă cantitatea de produs calculată şi cantărită, se completează cu restul de apă. Soluția de lucru ar trebui să fie utilizată la ziua de pregătire. Nu păstraţi soluţia de lucru mai mult de 24 de ore în rezervor maşinii de stropit. Pentru atingerea unei eficacitati maxime a tratamentului, se recomanda utilizarea unor cantitati corespunzatoare de solutie la unitatea de suprafata precum si o buna reglare a aparatelor de stropit. Nu pulverizați in conditii de vint. 

COMPATIBILITATE: Produsul este compatibil cu numeroase insecticide și fungicide, cu excepție fungicidelor pe baza de cupru şi celor cu reacţie puternic alcalină. Cu toate acestea, înainte de folosire efectuaţi ut testate pentru compatibilitate fizică. 

FITOTOXICITATE: La dozele recomandate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat. Pentru marirea spectrului de combatere si evitarea crearii formelor rezistente se poate aplica Abaco 18 EC in amestec cu insecticide din alte grupe chimice. 

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. In zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mancatul si bautul. Se vor spala mainile dupa manipulare si se va indeparta echipamentul de protectie contaminat inainte de intra in zonele de luare a mesei. Echipamentul urmand a fi igienizat inainte de o noua folosire. Nu este necesar un echipament de protecție special în timpul lucrării. Selectati materialele de protecție a pielii şi corpului în funcție de cerințele activității fizice desfăşurate.

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE: Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Dacă iritarea ochilor persistă consultaţi medicul. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea şi încălțămintea contaminate şi spălați cu multă apă şi săpun. În caz de iritare a pielii consultaţi medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Inhalare: Transportati victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. Ingestie: Clătiți gura. Nu induceţi voma. Sunaţi la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate - Nu există date disponibile. Indicații privind asistența medicală de urgență și necesitatea tratamentelor speciale - Nu exista antidot specific. Tratament de susţinere. Tratament decis de medic în funcţie de simptomele pacientului.

PERICOL DE EXPLOZIE SAU INCENDIU: Produsul nu comportă pericol de explozie şi de inflamare. 

CONDIŢII DE DEPOZITARE ŞI TRANSPORTARE A PREPARATULU: Preparatul se va păstra la temperatura de 0- +300 °C in depozite speciale, destinate pentru păstrare, numai în ambalaj original, etichitate, închis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se läsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor.

MĂSURI ÎN CAZ DE DEVERSARI ACCIDENTALE: Nu deversați ape tratate în râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. fără aprobarea autorităţilor deoarece acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice Produsul vărsat accidental se colectează îndepărtaţi cu absorbant inert (ex. nisip sau vermiculit) şi depozitați materialul în recipiente închise depozitate în vederea eliminării deşeurilor. Spălați locul deversării cu detergent şi apă din abundență după îndepărtarea completă a materialului. Colectați soluția de spălare şi materialul absorbat în containere speciale pentru distruzerea urmatoare în aceleasi conditii ca si ambalajele goale. În timpul decontaminarii se va purta echipament de protectie. 

METODE DE DEZACTIVARE ȘI DE DESTRUGIRE A AMBALAJULUI: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit. Nu refolosiţi ambalajele goale in alte scopuri.

MECANISMUL DE ACŢIUNE: Abamectina - este un produs natural de fermentare a bacteriilor din sol Stereptomyces avermitilis. Abamectina aparține clasei chimice a avermectinelor, care au un mecanism de acțiune de tip neurotoxină: stimulează eliberarea acidului gamma-aminobutiric, care inhibă transmisia impulsurilor nervoase şi provoacă paralizie la insecte și căpușe. După pulverizarea cu medicamentul într-o zi, căpușele își pierd activitatea, moartea completă apare în 2-3 zile din cauza inhibării impulsurilor nervoase şi a paraliziei. 

MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUE: Produsul nu se aplica pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apa. Se previne prin orice masuri ca produsul sa ajunga în apele de suprafata, canalizari sau ape subterane. Pentru a proteja albinile şi alte insecte polenizatoare respectați următoarele măsuri de protecţie: Nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului. Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor. 

PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIVE SAU INFLAMABILA: Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia împotriva incendiilor. Produsul nu este inflamabil.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA NR.: 22-03-03-01-1043

Termenul de valabilitate: 3 ani de la data fabricării

MAGAZIN ONLINE com. Grătiești, M14 km. 260,96 În stoc 1298
+373 788 33 038 Luni - Vineri: 08:00 - 17:00
Sâmbătă 08:00 - 14:00
AGROMAGAZIN ( GRĂTIEȘTI ) com. Grătiești, M14 km. 260,96 În stoc 185
+373 788 33 018 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Bulgară 47 În stoc 506
+373 788 33 711 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Armenească 50 În stoc 21
+373 788 33 400 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63 Nu e disponibil
+373 788 33 588 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (BOTANICA) or. Chișinău, str. Calea Basarabiei 8/8 A În stoc 39
+373 788 33 007 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (BĂLȚI) or. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 2 În stoc 56
+373 788 33 636 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00

SKU : Q522

Producător : Diolsem

Brand : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

Abaco 18 EC

10 ml

13 mdl

În stoc (2305)
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

Produs adăugat în coș