Descriere
Disponibilitate

VALERA 050 EC este un insecticid cu contact şi acţiune intestinală. Insecticidul are un efect respingător, paralizant şi antifeeding. Mecanismul de acțiune este de a perturba schimbul de ioni de sodiu și potasiu în membrana presinaptică, ceea ce duce la eliberarea excesivă de acetilcolină în timpul trecerii impulsurilor nervoase prin lanțul sinaptic. Provoacă paralizie și moarte rapidă în decurs de 0,5-2 ore.

DESTINAȚIA PREPARATULUI: Insecticid

FORMA PREPARATIVĂ: Concentrat suspensie SC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Esfenvalerat, 50 g/l

Fraze de pericolol: 
H226: Lichid şi vapori INFLAMABILI 
H301: Toxic în caz de înghițire 
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

TEHNICA DE APLICARE: Pregătirea soluţiei de lucru. Se umple rezervorul mașinii de stropit cu 1/3 cu apă, se porneşte agitorul. Se adaugă cantitatea de produs calculată şi cantărită, se completează cu restul de apă. Soluția de lucru ar trebui să fie utilizată la ziua de pregătire. Nu păstraţi soluția de lucru mai mult de 24 de ore în rezervor maşinii de stropit.

COMPATIBILITATE: Produsul este compatibil in amestecurile cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor aplicate. Nu utilizași în amestecuri cu pesticide care au o reacție puternic alcalină. La prepararea amestecurilor în rezervoare, se recomandă verificarea compatibilității preparatelor amestecate in fiecare caz specific.

FITOTOXICITATE: La dozele recomandate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat. Pentru marirea spectrului de combatere si evitarea crearii formelor rezistente se poate aplica Valera 050 EC in amestec cu insecticide din alte grupe chimice.

TOXICITATE: Produsul este moderat periculos prin inghitire, slab perisulos in contact cu pielea şi prin inhalare, nu irită pielea și mucoase ochiului Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Este toxic pentru albine. 

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. In zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mancatul si bautul. Se vor spala mainile dupa manipulare si se va indeparta echipamentul de protectie contaminat inainte de intra in zonele de luare a mesei. Echipamentul urmand a fi igienizat inainte de o noua folosire. În timpul manipulării şi aplicării produsului este necesar un echipament de protecție special: mănuşi de protecție, combinezon de protecție, cizme.

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE: Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuati clătirea. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea şi încălțămintea contaminate şi spălați cu multă apă şi săpun. Scoateți imbrăcămintea contaminată și spălati-o inainte de reutilizare. Inhalare: Transportati victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus intr-o pozitie confortabilă pentru respirație. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. Ingestie: Clătiți gura. Nu induceți voma. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. Indicații privind asistenţa medicală de urgență și necesitatea tratamentelor speciale - Nu exista antidot specific. Tratament de susţinere.

MASURI DE PROTECŢIA MEDIULUI: Deoarece substanța activă este toxica pentru organismele acvatice, se vor respecta măsurile obligatorii pentru protecţia mediului. Nu se aplică pe terenuri agricole adiacente cursurilor de apă, pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanta de 15 m fata de suprafetele acvatice. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Produsul este TOXIC PENTRU ALBINE! Se impune respectarea măsurilor de protecție fata de albine și zoofagi, având în vedere toxicitatea substanţei active fata de aceste organisme. Să fie atentionati crescătorii de albine în perioada efectuării tratamentelor. Nu aplicați pe plante in timpul infloritului. Nu utilizați produsul in timpul sezonului activ al albinelor.

Garanții: Producătorul garantează calitatea produsului timp de 36 luni de la data produceri, cu condiția respectării condiților de ambalare, transport şi depozitare.

CONDIŢII DE DEPOZITARE ŞI TRANSPORTARE A PREPARATULU: Preparatul se va pästra la temperatura de +4 - +25°C in depozite speciale, destinate furajele, semintele sau ambalajele acestora. A nu se lasa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. 

MĂSURI ÎN CAZ DE DEVERSARI ACCIDENTALE: Nu deversați ape tratate în râuri, mari, lacuri, căi navigabile, etc. fără aprobarea autorităților deoarece pentru păstrare, numai în ambalaj original, etichitate, inchis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apa, alimentele, acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice Produsul vărsat accidental se colectează îndepărtaţi cu absorbant inert (ex. nisip sau vermiculit) şi depozitați materialul în recipiente închise depozitate în vederea eliminări deşeurilor. Spălați locul deversării cu detergent şi apă din abundență după îndepărtarea completă a materialului. Colectați soluția de spălare şi materialul absorbat in containere speciale pentru distruzerea urmatoare in aceleasi conditii ca si ambalajele goale. În timpul decontaminarii se va purta echipament de protectie.

METODE DE DEZACTIVARE ȘI DE DESTRUGIRE A AMBALAJULUI: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIVE SAU INFLAMABILA: Produsul este inflamabil. La arderea produsului se pot elibera gaze nocive ca oxizi de azot, carbon şi sulf (NOX, COX, SO2). În caz de izbucnire a incendiului se va folosi apă pulverizată, nisip, spumă, pulbere uscată, CO2. Nu se va utiliza apă sub formă de jet. Se va purta obligatoriu echipament de protecţie şi mască pentru gaze, dacă este necesar.

RECOMANDĂRI DE APLICARE: Tratamentele se vor aplica la avertizare sau la depășirea pragului economic de dăunare (PED). Intervalul dintre tratamente - 7-10 zile. Pentru atingerea unei eficacitati maxime a tratamentului, se recomanda utilizarea unor cantitati corespunzatoare de solutie la unitatea de suprafata precum si o buna reglare a aparatelor de stropit. Nu pulverizați in conditi de vint.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: NR. 22-03-03-01-1046

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii.

MAGAZIN ONLINE com. Grătiești, M14 km. 260,96 În stoc 119
+373 788 33 038 Luni - Vineri: 08:00 - 17:00
Sâmbătă 08:00 - 14:00
AGROMAGAZIN ( GRĂTIEȘTI ) com. Grătiești, M14 km. 260,96 În stoc 36
+373 788 33 018 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Bulgară 47 În stoc 17
+373 788 33 711 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Armenească 50 Nu e disponibil
+373 788 33 400 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63 Nu e disponibil
+373 788 33 588 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (BOTANICA) or. Chișinău, str. Calea Basarabiei 8/8 A În stoc 42
+373 788 33 007 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (BĂLȚI) or. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 2 Nu e disponibil
+373 788 33 636 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00

SKU : Q060

Producător : Diolsem

Brand : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

Valera 050 EC

100 ml

65 mdl

În stoc (224)
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

Produs adăugat în coș