Image
Image

Nou!

Descriere

Gramex 50 EC este un erbicid sistemic, selectiv, din clasa ariloxifenoxipropi- onaților, ce conține Quizalofop-P-etil, desti- nat pentru combaterea buruienilor graminee (monocotiledonate) anuale și perene, în cultura de floarea-soarelui cît şi în alte culturi dicotiledonate.

DESTINAŢIA PREPARATULUI: Erbicid.

FORMA PREPARATIVĂ: EC (concentrat emulsionabil).

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Quizalofop-p-etil 50 g/l.

METODA DE APLICARE: Pregătirea soluţiei de lucru. Se umple rezervorul maşinii de stropit cu 1/3 apă, se pomeşte agitorul. Se adaugă cantitatea de produs calculată şi se completează cu restul de apă. Soluția de lucru ar trebui să fie utilizată în ziua pregătirii. Nu păstraţi soluția de lucru mai mult de 24 de ore în rezervorul maşinii de stropit. Evitați amestecarea cu produse alcaline! Substanța activă este stabilă în solvenți și la temperaturi ridicate, dar se degradează rapid intr-un mediu alcalin (la pH=9, DT₅₀<1zi).

MODUL DE ACŢIUNE: Substanta activă a produsului Gramex 50 EC (quizalofop-P-etilul) este un erbicid selectiv foarte eficient împotriva buruienilor monocotiledonate (graminee) anuale (până în faza de înfrățire) şi perene (până la înălțimea maximă de 15-20 cm), din așa culturi precum floarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr, furajeră şi de masă, cartof, ceapă, morcov, varză, rapiță, roşii, precum şi alte culturi dicotiledonate. Substanţa quizalofop-P-etil este absorbită rapid (timp de 2-3 ore) şi uşor pătrunde în plantă unde se translocă în toate punctele de creştere intensă, inclusiv în radăcini si rizomi, se acumulează în nodurile şi rizomii subterani ai buruienilor şi distruge complet celulele țesuturilor meristematice ale rizomilor, prin inhibarea sintezei acizilor graşi. Astfel, la citeva zile de la aplicare, buruienile tratate îşi încetează creşterea, iar frunzele tinere capătă o nuanță gălbuie. La circa 2 saptamini după aplicare întreaga plantă se usucă. Acțiunea erbicida a produsului Gramex 50 EC este cu atât mai rapidă, cu cât buruienile sunt intr-o fază mai tânără, iar condițiile de vegetatie sunt optime pentru creştere (temperatură, umiditate suficientă, lumină).

COMPATIBILITATE: Gramex 50 EC poate fi compatibil cu alte produse de uz fitosanitar sau fertilizanți. Dar nu se recomandă amestecarea cu erbicide pentru combaterea buruienilor cu frunză lată, deoarece pot interveni fenomene de antagonism care diminuează efectul, sau se poate reduce toleranța culturii. Dacă s-a efectuat tratament pentru combaterea buruienilor cu frunză lată, se va aştepta minim 3 zile, înainte de a fi aplicat tratamentul cu Gramex 50 EC. În mod obligatoriu, se vor respecta şi instrucțiunile de folosire a produsului partener. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate şi efectuați un test de miscibilitate. Înainte de utilizare este necesar un test pe cultura respectivă. 

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI: Deoarece substanta activă este toxică pentru organismele acvatice, se vor respecta măsurile obligatorii pentru protecția mediului. Nu se aplică pe terenuri agricole adiacente cursurilor de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. 

FITOTOXICITATE: La dozele recomandate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat.

CATEGORIA DE PERICOL DE TOXICITATE ACUTĂ ORALĂ/DERMALĂ: III/-

LD₅₀ orală pentru şobolani - peste 2000 mg/kg. 
LD₅₀ dermală pentru şobolani - peste 500 mg/kg.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mâncatul si bautul. Se vor spăla mâinile dupa manipulare si se va îndepărta echipamentul de protecție contaminat înainte de a intra în zonele de luare a mesei. Echipamentul urmind a fi igienizat înainte de o noua folosire. În timpul manipulării şi aplicării produsului este necesar un echipament de protecție special: mănuşi, îmbrăcăminte şi încălțăminte de protecție.

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE: Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuati clătirea. Dacă iritarea persistă, adresati-vă la medic. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea şi încălțămintea contaminată şi spălați locul contaminat cu multă apă şi săpun. Îmbrăcămintea contaminată spălați-o înainte de reutilizare. Inhalare: Transportati victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă victima nu se simte bine, Sunați la un Centrul de informare toxicolog- ică sau un medic. Ingestie: Clătiți gura. Nu induceți voma. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic. Notă pentru medic: Nu exista antidot specific. Tratament simptomatic.

CONDIŢII DE DEPOZITARE, MANIPULARE ŞI TRANSPORT A PRODUSULUI: Preparatul se va păstra la temperatura de la +5°C până la +25°C în depozite speciale, destinate pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar, numai în ambalaj original, etichetat, închis ermetic, izolat de copil, separat de produsele alimentare. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se lasa produsul la îndemâna copilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DISTRUGERE A AMBALAJULUI GOLIT: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri. Nu deversați apele tratate în râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. deoarece acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice. Produsul vărsat accidental se va colecta, cu absorbant inert (ex.nisip sau vermiculit), iar materialul se va depozita în recipiente închise în vederea eliminării deşeurilor. Spălați locul deversării cu detergent şi apă din abundență după îndepărtarea completă a materialului. Colectați soluția de spălare şi materialul absorbat în containere speciale pentru distrugerea următoare în aceleași condiții ca şi ambalajele golite. În timpul decontaminării se va purta echipament de protecție.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: NR. 23-02-16-03-1233 din 16.02.2023

Termen de valabilitate 3 ani de la data producerii.

SKU : Q545

Producător : SC Diolsem SRL

Brand : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

Gramex 50 EC

100 ml

50 lei

În stoc
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

Produs adăugat în coș