Image

Hit vânzări

Descriere

DELIRO 70 WDG este un fungicid de contact. Fungicidul este activ contra manei viţei de vie, rapǎnul speciilor pomicole semincere, băşicarea piersicului, monilioze, etc. DELIRO 70 WDG, aplicat pe vegetaţie, formează un depozit de cristale, care în anumite condiții migrează în faza gazoasă, acţionând asupra sporilor până la contactul lor cu planta. Preparatul DELIRO 70 WDG are o acţiune rapidă. Efectul de combatere durează între 5 şi 10 zile, în funcţie de condiţiile climatice şi de tipul dăunătorului combătut.

FORMA PREPARATIVĂ: Granule dispersabile în apă.

SUBSTANTA ACTIVĂ: Ditianon 700 g/kg

TEHNICA DE APLICARE: Având în vedere că DELIRO 70 WDG are o acţiune de contact, tratamentele se vor face preventiv, la apariţia primelor simptome de boală. Numărul de aplicări este cuprins între 1 şi 3 în dependenţă de intensitatea bolii. În funcţie de condițiile climatice şi evoluția agentului patogen, intervalul dintre tratamente poate fi cuprins între 7 şi 10 zile. Pregătirea soluţiei de lucru: se umple rezervorul maşinii de stropit cu 1/2 din volum, se porneşte agitorul. Se adaugă cantitatea de produs calculată şi cântărită, se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluţia de stropit în timpul umplerii şi aplicării. Soluţia de lucru ar trebui să fie utilizată în ziua pregătirii. Nu păstraţi soluţia de lucru mai mult de 24 de ore. 

COMPATIBILITATE: Nu este compatibil cu majoritatea pesticidelor cu reacţie alcalină şi celor cu conținut de ulei. Se vor efectua teste de compatibilitate anterioare tratamentelor. ATENŢIE: Pentru atingerea unei eficacități maxime a tratamentului, se recomandă utilizarea unor cantităţi corespunzatoare de soluţie la o unitate de suprafață precum şi o bună reglare a aparatelor de stropit. Nu pulverizați în condiţii de vînt. 

FITOTOXICITATE: La dozele recomandate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat. 

TOXICITATE: LD₅₀ oral -> 500 mg/kg; clasa de pericol - moderat periculos (Categoria 4 după GHS). Produsul iritǎ ochii. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Nu este periculos pentru albine. Pentru evitarea riscurilor pentru sănătatea umană şi a mediului, respectați instrucțiunile de utilizare. 

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICAȚIE: Contact cu ochii: Clătiţi cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi clătirea. Dacă iritarea ochilor persistă consultați medicul. Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea şi încălțămintea contaminată şi spălați-o cu multă apă şi săpun. În caz de iritare a pielii consultați medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare. Inhalare: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o pozitie confortabilă pentru respirație. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. Ingestie: Clătiți gura. Dati victimei se bea 200-300 ml de apă. Nu induceţi voma. Sunați la un Centrul de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. Indicaţii privind asistenţa medicală de urgenţă şi necesitatea tratamentelor speciale - Nu exista antidot specific. Tratament simptomatic. 

CONDIŢII DE DEPOZITARE ŞI DE TRANSPORTARE A PREPARATULUI: Preparatul se va păstra la o temperatură cuprinsă între 5 °C şi 25 °C în depozite speciale, destinate pentru păstrare, numai în ambalaj original, etichitat, închis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: nr.17-12-08-02-0208 din 08-12-2017

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii.

SKU : Q028

Producător : Diolsem

Brand : Diolsem

Țara producătorului : Moldova

Deliro 70 WDG

5 g

18 mdl

În stoc (1336)
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

25 kg
2050 mdl
1 kg
1170 mdl
30 g
16 mdl
1 kg
1600 mdl
10 buc x 2.5 ml
140 mdl
50 ml
165 mdl
500 g
1250 mdl
1 l
1320 mdl
1 l
835 mdl
1 l
710 mdl
5 l
4470 mdl
Produs adăugat în coș